Cenník

Školy v prírode, letné tábory, pobyty pre deti a mládež (viac ako tri noci)

Materské školy
1.-4. ročník
5.-9. ročník
Stredné školy
Dospelí
Raňajky
0,92 €
1,24 €
1,34 €
1,46 €
1,46 €
Desiata
0,76 €
1,04 €
1,12 €
1,20 €
1,20 €
Obed
1,80 €
2,42 €
2,60 €
2,82 €
2,82 €
Olovrant
0,52 €
0,70 €
0,74 €
0,80 €
0,80 €
Večera
1,12 €
1,52 €
1,64 €
1,78 €
1,78 €
Strava 5x denne spolu + pitný režim
5,12 €
6,92 €
7,44 €
8,06 €
8,06 €
Ubytovanie za noc
7,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
SPOLU
12,12 €
14,92 €
15,44 €
16,06 €
16,06 €

Pri školách v prírode si pedagogický dozor hradí iba stravu.
Daň  z ubytovania je zahrnutá v cene.

Školy v prírode, letné tábory, pobyty pre deti a mládež (viac ako tri noci)

Raňajky
MŠ: 0,92 €
1.-4. ročník: 1,24 €
5.-9. ročník: 1,34 €
SŠ: 1,46 €
Dospelí: 1,46 €
Desiata
MŠ: 0,76 €
1.-4. ročník: 1,04 €
5.-9. ročník: 1,12 €
SŠ: 1,20 €
Dospelí: 1,20 €
Obed
MŠ: 1,80 €
1.-4. ročník: 2,42 €
5.-9. ročník: 2,60 €
SŠ: 2,82 €
Dospelí: 2,82 €
Olovrant
MŠ: 0,52 €
1.-4. ročník: 0,70 €
5.-9. ročník: 0,74 €
SŠ: 0,80 €
Dospelí: 0,80 €
Večera
MŠ: 1,12 €
1.-4. ročník: 1,52 €
5.-9. ročník: 1,64 €
SŠ: 1,78 €
Dospelí: 1,78 €
Strava 5x denne spolu + pitný režim
MŠ: 5,12 €
1.-4. ročník: 6,92 €
5.-9. ročník: 7,44 €
SŠ: 8,06 €
Dospelí: 8,06 €
Ubytovanie za noc
MŠ: 7,00 €
1.-4. ročník: 8,00 €
5.-9. ročník: 8,00 €
SŠ: 8,00 €
Dospelí: 8,00 €
SPOLU
MŠ: 12,12 €
1.-4. ročník: 14,92 €
5.-9. ročník: 15,44 €
SŠ: 16,06 €
Dospelí: 16,06 €

Pri školách v prírode si pedagogický dozor hradí iba stravu.
Daň  z ubytovania je zahrnutá v cene.

Krátkodobé pobyty pre deti a mládež do 18 rokov (menej ako tri noci)

Raňajky
1,50 €
1,60 €
Obed
3,20 €
3,70 €
Večera
2,60 €
2,90 €
Strava spolu za deň
7,30 €
8,20 €
Ubytovanie za noc
8,00 €
8,00 €
SPOLU
15,30 €
16,20 €

Krátkodobé pobyty pre deti a mládež do 18 rokov (menej ako tri noci)

Raňajky
Deti 3-15 r: 1,50 €
Mládež od 15 rokov: 1,60 €
Obed
Deti 3-15 r: 3,20 €
Mládež od 15 rokov: 3,70 €
Večera
Deti 3-15 r: 2,60 €
Mládež od 15 rokov: 2,90 €
Strava spolu za deň
Deti 3-15 r: 7,30 €
Mládež od 15 rokov: 8,20 €
Ubytovanie za noc
Deti 3-15 r: 8,00 €
Mládež od 15 rokov: 8,00 €
SPOLU
Deti 3-15 r: 15,30 €
Mládež od 15 rokov: 16,20 €

Ostatné podujatia

Do 6 rokov
Do 10 rokov
Do 15 rokov
Do 18 rokov
Dospelí
Raňajky
1,15 €
1,35 €
1,45 €
1,70 €
1,70 €
Obed
2,90 €
3,10 €
3,50 €
3,80 €
3,80 €
Večera
2,10 €
2,45 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €
Strava spolu
6,15 €
6,90 €
7,75 €
8,50 €
8,50 €
Ubytovanie v hlavnej budove
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
SPOLU
17,15 €
17,90 €
18,75 €
19,50 €
19,50 €

Ostatné podujatia

Raňajky
Do 6 rokov: 1,15 €
Do 10 rokov: 1,35 €
Do 15 rokov: 1,45 €
Do 18 rokov: 1,70 €
Dospelí: 1,70 €
Obed
Do 6 rokov: 2,90 €
Do 10 rokov: 3,10 €
Do 15 rokov: 3,50 €
Do 18 rokov: 3,80 €
Dospelí: 3,80 €
Večera
Do 6 rokov: 2,10 €
Do 10 rokov: 2,45 €
Do 15 rokov: 2,80 €
Do 18 rokov: 3,00 €
Dospelí: 3,00 €
Strava spolu
Do 6 rokov: 6,15 €
Do 10 rokov: 6,90 €
Do 15 rokov: 7,75 €
Do 18 rokov: 8,50 €
Dospelí: 8,50 €
Ubytovanie v hlavnej budove
Do 6 rokov: 11,00 €
Do 10 rokov: 11,00 €
Do 15 rokov: 11,00 €
Do 18 rokov: 11,00 €
Dospelí: 11,00 €
SPOLU
Do 6 rokov: 17,15 €
Do 10 rokov: 17,90 €
Do 15 rokov: 18,75 €
Do 18 rokov: 19,50 €
Dospelí: 19,50 €